Stickklubben i Göteborg


Leave a comment

Ändring av bonusträff

Eftersom vi redan haft en bonus denna vecka flyttar vi fram lördagens bonus till nästa söndag 10/12 Café Sirius, Kungsgatan 19, kl 12-16

Advertisements